U nas zapłacisz kartą   

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Majątkowe

Prawnicy kancelarii posiadają duże doświadczenie w prowadzeniu spraw odszkodowawczych obejmujących szkody majątkowe, wobec czego jesteśmy gotowi wspierać Państwa w różnych trudnych sytuacjach losowych. 

Reprywatyzacja i wywłaszczenia

Reprywatyzacja i wywłaszczenia  (07.08)
Nie zawsze udaje się odzyskać nieruchomość w naturze. Wówczas byłym właścicielom lub ich spadkobiercom przysługują roszczenia odszkodowawcze. Są one realizowane zarówno w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych jak i przed sądami powszechnymi (rejonowym, okręgowym i apelacyjnym) oraz Sądem Najwyższym. Niekiedy jest to tryb mieszany, tzn. po wcześniejszym stwierdzeniu wydania decyzji z naruszeniem prawa lub wydaniem decyzji o odmowie ustalenia odszkodowania na podstawie art. 160 kpa (to nie pomyłką, gdyż w określonych sytuacjach ten przepis, który został uchylony w 2004r. ma nadal zastosowanie), występujemy o odszkodowanie do sądu powszechnego. 
Zdarzają się sprawy, gdzie odszkodowanie nie zostało ustalone przez kilkadziesiąt lat (pomimo przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa) lub nie rozpatrzono odwołania właścicieli. W tych przypadkach również można uzyskać odszkodowania na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów (choć mamy doświadczenie ze sprawą gdzie odwołanie jest rozpatrywane na podstawie przedwojennego rozporządzenia z 1928r. o postępowaniu administracyjnym). Prowadzimy sprawy odszkodowawcze na podstawie:
ustawy o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości
dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (dekret Bieruta)
dekretu o wywłaszczaniu majątków zajętych na cele użyteczności publicznej w okresie wojny 1939-1945
dekretu o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych
ustawy o terenach budownictwa jednorodzinnego w miastach i osiedlach
ustawy o terenach budowlanych na obszarach wsi
ustawy o gospodarce terenami w miastach i osiedlach
ustawy o terenach budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego oraz o podziale nieruchomości w miastach i osiedlach
dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej
dekretu o lasach
ustawy o gospodarce nieruchomościami
kodeksu postępowania administracyjnego (art. 160 kpa)

Title
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Gdynia, ul. Słupecka 9/1
Tel. + 48 58 669 20 54
Fax. + 48 58 669 20 55
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2019 forys.com.pl | All rights reserved | Realizacja Indico.pl