U nas zapłacisz kartą   Płatności bezgotówkowe Zobacz opinie   Opinie google

Kompleksowe dochodzenie odszkodowań

Marek Foryś od 18 lat oferuje pomoc w tematyce związanej z odszkodowaniami. W trakcie tego czasu uczestniczył w wielu sprawach sądowych, administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych jako pełnomocnik. Nasza Kancelaria może poszczycić się odzyskanymi nieruchomościami wartymi wiele milionów złotych, a także wielomilionowymi odszkodowaniami. Podczas naszej pracy kierujemy się przepisami zawartymi w specustawach i pomagamy Klientom pozbawionym prawa własności, żeby otrzymali zgodne z prawem odszkodowanie wypłacone w terminie. Nasi prawnicy mają duże doświadczenie w prowadzeniu spraw odszkodowawczych obejmujących szkody majątkowe, wobec czego są gotowi wspierać w różnych trudnych sytuacjach losowych. Klienci mogą skorzystać także z profesjonalnego wsparcia w zakresie odszkodowań obszarów ograniczonego użytkowania, sieci przesyłowych czy też na skutek wadliwych decyzji administracyjnych. Nasza rola polega na bieżącym doradztwie i sporządzaniu niezbędnych dokumentów.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z usług odszkodowawczych naszej Kancelarii, ponieważ oferujemy profesjonalne wsparcie na każdym etapie postępowania sądowego lub administracyjnego.

Reprywatyzacja i wywłaszczenia

Mecenas Marek Foryś od 2003 roku zajmuje się szeroko pojętą tematyką wywłaszczeń, nacjonalizacji i reprywatyzacji. Przez ten czas uczestniczy w ponad stu sprawach sądowych i administracyjnych w charakterze pełnomocnika byłych właścicieli lub ich spadkobierców. Dla swoich klientów odzyskał nieruchomości warte wiele milionów złotych, jak również uzyskał wielomilionowe odszkodowania.

Postępowania te dotyczą odszkodowań za nieruchomości przejęte niezgodnie z prawnymi aktami wywłaszczeniowymi lub nacjonalizacyjnymi jak również zwrotów wywłaszczonych nieruchomości, które nie zostały wykorzystane na cel wywłaszczenia (uwaga z dniem 14 maja 2020r. upływa ostateczny termin na złożenie wniosku o zwrot nieruchomości, wywłaszczonych ponad 20 lat temu).

Własność nieruchomości może też wrócić do byłych właścicieli lub ich spadkobierców na skutek stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej lub uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Nie zawsze udaje się odzyskać nieruchomość w naturze. Wówczas byłym właścicielom lub ich spadkobiercom przysługują roszczenia odszkodowawcze. Są one realizowane zarówno w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych jak i przed sądami powszechnymi (rejonowym, okręgowym i apelacyjnym) oraz Sądem Najwyższym. Niekiedy jest to tryb mieszany, tzn. po wcześniejszym stwierdzeniu wydania decyzji z naruszeniem prawa lub wydaniem decyzji o odmowie ustalenia odszkodowania na podstawie art. 160 kpa (to nie pomyłką, gdyż w określonych sytuacjach ten przepis, który został uchylony w 2004r. ma nadal zastosowanie), występujemy o odszkodowanie do sądu powszechnego.

Zdarzają się sprawy, gdzie odszkodowanie nie zostało ustalone przez kilkadziesiąt lat (pomimo przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa) lub nie rozpatrzono odwołania właścicieli. W tych przypadkach również można uzyskać odszkodowania na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów (choć mamy doświadczenie ze sprawą gdzie odwołanie jest rozpatrywane na podstawie przedwojennego rozporządzenia z 1928r. o postępowaniu administracyjnym). Prowadzimy sprawy m.in. na podstawie:

 1. ustawy o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości
 2. dekretu o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (dekret Bieruta)
 3. dekretu o wywłaszczaniu majątków zajętych na cele użyteczności publicznej w okresie wojny 1939-1945
 4. dekretu o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych
 5. ustawy o terenach budownictwa jednorodzinnego w miastach i osiedlach
 6. ustawy o terenach budowlanych na obszarach wsi
 7. ustawy o gospodarce terenami w miastach i osiedlach
 8. ustawy o terenach budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego oraz o podziale nieruchomości w miastach i osiedlach
 9. dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej
 10. dekretu o lasach
 11. ustawy o gospodarce nieruchomościami
 12. kodeksu postępowania administracyjnego (art. 160 kpa)

Specustawy

Przepisy te umożliwiają Skarbowi Państwa i samorządom realizację dużych inwestycji, w zakresie budowy infrastruktury drogowej, kolejowej i lotniczej z pominięciem licznych procedur. Przede wszystkim w ramach uproszczonej procedury dochodzi do przejęcia nieruchomości od dotychczasowych właścicieli, którym przysługują roszczenia odszkodowawcze. W toku negocjacji cenowych lub postępowania odszkodowawczego, wspieramy osoby pozbawione prawa własności swoim doświadczeniem, tak by otrzymały słuszne i odpowiadające wartości rynkowej odszkodowanie oraz by do jego wypłaty doszło w terminach ustawowych. 

Majątkowe

Prawnicy kancelarii posiadają duże doświadczenie w prowadzeniu spraw odszkodowawczych obejmujących szkody majątkowe, wobec czego jesteśmy gotowi wspierać Państwa w różnych trudnych sytuacjach losowych.

Osobowe

Szkody na osobie, są nierozerwalnie związane ze szkodami majątkowymi i także w tym zakresie reprezentujemy klientów, pomagając uzyskać zadośćuczynienie odpowiadające doznanej krzywdzie.

 
Obszary ograniczonego użytkowania

Obszary te wprowadza się wszędzie tam gdzie nie można dotrzymać standardów środowiskowych w zakresie maksymalnego poziomu hałasu. Jest to konsekwencja rozwoju infrastruktury (lotniczej czy drogowej, ale także zakładów przemysłowych położonych w sąsiedztwie nieruchomości mieszkalnych). Wprowadzenie takiego obszaru na podstawie uchwały sejmiku wojewódzkiego powoduje ograniczenie prawa własności nieruchomości (poprzez nakazy stosowania materiałów o podwyższonej dźwiękochłonności lub zakazy wykorzystywania nieruchomości na określone funkcje) i skutkuje szkodą w majątku właściciela nieruchomości. Odszkodowanie należy się od podmiotu, na wniosek którego obszar został wprowadzony i od czasu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 7 marca 2018r. K 2/17 właściciele nieruchomości mają 3 lata na zgłoszenie roszczeń odszkodowawczych. Po upływie tego terminu roszczenie wygasa (termin zawity) i nie można go przywrócić, niezależnie od okoliczności.

Sieci przesyłowe

Miliony nieruchomości w Polsce są zajęte przez sieci gazowe, wodociągowe czy elektryczne. W większości przypadków właściciele nieruchomości nie wyrażali zgody na ich posadowienie jak również nie otrzymali za nie żadnego odszkodowania. W bardzo wielu przypadkach możliwe jest obecnie uzyskanie takiego odszkodowania i uregulowanie stanu prawnego takiej nieruchomości.

Jeżeli byłeś właścicielem nieruchomości w momencie budowy sieci przesyłowej na Twojej nieruchomości lub jesteś jego spadkobiercą to jesteśmy w stanie Tobie pomóc.

Wadliwe decyzje administracyjne

W sytuacji gdy decyzja administracyjne jest wadliwa, a nie można przywrócić stanu poprzedniego, gdyż zaistniały tzw. nieodwracalne skutki prawne, osobie która poniosła szkodę przysługuje roszczenie o odszkodowanie. Wadliwe decyzje administracyjne są wydawane przez organy działające w imieniu Skarbu Państwa lub organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego.

Sprawę o odszkodowanie kierujemy do sądu, po wcześniejszym uzyskaniu w postępowaniu nadzorczym tzw. prejudykatu, tzn. decyzji wydanej przez organ nadzoru stwierdzającej, iż decyzja administracyjna została wydana z naruszeniem prawa.

Gdynia, ul. Słupecka 9/1
Tel. +48 570 392 258
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2019 forys.com.pl | All rights reserved | Realizacja Indico.pl
Dostępne strony internetowe wcag