U nas zapłacisz kartą   Płatności bezgotówkowe Zobacz opinie   Opinie google

Kompleksowe wsparcie w zakresie prawa administracyjnego w Gdyni

W trakcie wieloletniej praktyki doskonale zdaliśmy sobie sprawę z tego, jak ważna jest reprezentacja przed organami administracji, dlatego też jest to jedno z podstawowych działań, jakie oferujemy w zakresie prawa administracyjnego. Pomagamy Klientom w takich kwestiach, jak:

  • decyzje o warunkach zabudowy,
  • miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (wykupy nieruchomości, odszkodowania, zaskarżenie planu),
  • odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości,
  • legalizacja samowoli budowlanych,
  • uzyskanie zgody na nabycie nieruchomości przez osoby z zagranicy.

Równocześnie zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkie prowadzone sprawy kończą się pozytywną decyzją organów administracji, dlatego też w takich sytuacjach proponujemy Klientom odwołania. Prawnicy zajmują się także wnoszeniem skarg oraz skarg kasacyjnych i reprezentacją w sądach administracyjnych jak i Naczelnym Sądzie Administracyjnym, a także wystosowywaniem roszczeń o odszkodowania.

Zapraszamy do skorzystania z kompleksowej pomocy z zakresu prawa administracyjnego w naszej Kancelarii Radcy Prawnego Marka Forysia w Gdańsku.

Reprezentacja przed organami administracji

Mec. Foryś reprezentuje licznych klientów w postępowaniach przed organami administracji, zarówno samorządowej (czyli np. przez Starostą lub Samorządowym Kolegium Odwoławczym), rządowej (np. Wojewodą) jak i organami centralnymi (np. Ministrem Infrastruktury i Rozwoju).

Sprawy dotyczą wszystkich aspektów i dziedzin prawa, którymi zajmuje się kancelaria, w tym m.in. decyzjami o warunkach zabudowy, miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, odszkodowaniami za wywłaszczenie nieruchomości, legalizacją samowoli budowlanych, zgodą na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców, stwierdzeniem nieważności decyzji administracyjnej wydanej z rażącym naruszeniem prawa.

Odwołania

Choć odwołanie jako środek zaskarżenia nie jest tak sformalizowane jak apelacja w postępowaniu cywilnym, to nasze doświadczenie wskazuje, że warto skorzystać z pełnomocnika w postępowaniu administracyjnym. Prawidłowe przedstawienie argumentów jak i nieraz przedstawienie dodatkowych dowodów, pozwala uniknąć postępowania przed sądami administracyjnymi, dzięki czemu sprawa jest szybciej załatwiona. 

Skarga, skarga kasacyjna i reprezentacja w sądach administracyjnych oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Gdy decyzja organu II instancji nie jest korzystna warto skorzystać ze skargi do sądu administracyjnego, w sytuacji gdy uważamy że decyzja narusza prawo. Skarga powinna odpowiadać wymogom formalnym i należy też pamiętać, że w postępowaniu sądowo-administracyjnym można przeprowadzić dowód tylko z dokumentów. Wyjątkowo sąd może przeprowadzić dowód z dokumentów, które nie pojawiły się w postępowaniu administracyjnym, jednak trzeba to należycie umotywować i przekonać sąd, że przyczyni się to do wyjaśnienia sprawy.

Skargę można wnieść do sądu administracyjnego także bezpośrednio po wydaniu decyzji w I instancji przez organ, gdy stronie przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie. Dotyczy to decyzji wydanych przez samorządowe kolegia odwoławcze i ministrów.

Z kolei skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego można wnieść tylko za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika. Jeżeli samemu się występowało przed sądem administracyjnym to trzeba pamiętać o wystąpieniu o uzasadnienie wyroku, gdyż bez tego Naczelny Sąd Administracyjny skargę odrzuci, nawet jeśli wyrok I instancyjny będzie wadliwy.

Bezczynność i przewlekłość

Niestety, ale w licznych postępowaniach administracyjnych, szczególnie prowadzonych przed samorządowym kolegium odwoławczym lub ministrem dochodzi do bezczynności lub przewlekłości. Wówczas po wcześniejszym wezwaniu takiego organu do wydania decyzji, można wnieść skargę do sądu administracyjnego, co zazwyczaj skutkuje wydaniem długo oczekiwanej decyzji.

Jeśli przewlekłości lub bezczynności dopuszcza się innym organ aniżeli sko lub minister to w pierwszej kolejności przysługuje nam ponaglenie do organu wyższego stopnia.

Warto korzystać z obu tych środków, tak by postępowania administracyjne były załatwiane bez zbędnej zwłoki.

Stwierdzenie nieważności decyzji i wznowienie postępowania

Zarówno wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji jak i wniosek o wznowienie postępowania są środkami nadzwyczajnymi.

W sytuacji gdy z uwagi na okoliczności danej sprawy nie da się usunąć wadliwej decyzji z obrotu prawnego, stronie poszkodowanej przysługuje roszczenie o odszkodowanie.

Tryb „nieważnościowy” jest bardzo często wykorzystywany w postępowaniach reprywatyzacyjnych do eliminowania starych, wadliwych decyzji.

Gdynia, ul. Słupecka 9/1
Tel. +48 570 392 258
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

© 2019 forys.com.pl | All rights reserved | Realizacja Indico.pl
Dostępne strony internetowe wcag